روز های آخر سال ۹۵!

امروز پس از چند ماه با ایده های جدید به وطنم برگشتم که برای چند هفته درکنار مهمانی ها و مراسم های سال نو،به کار روی آن ها بپردازم.این ها ایده هایی هستند که قراراست با اجرای آن ها در سال ۹۶ تغییرات زیادی در زندگی من ایجاد شود.برای اجرای این ایده ها به تیمی …